Obra pictòrica

Cel i riuCel i riu

Això és un tros

de cel

i un tros de riu.

 

Còdol tacat

de posta

al bell estiu.

 

Filera de paraules

que aquesta tinta escriu

que cauen

aquest vespre

damunt de cors petits

ara que sou als somnis

i ben cansats de córrer

ja dormiu.


25cmx25cm
acrílic -collage
RSS Feeds